Горан Брегович - A MHAIRI BHOIDHEACH Irish songs

Рейтинг: 0

Исполнитель: Горан Брегович

Название песни: A MHAIRI BHOIDHEACH (Irish songs)

Продолжительность mp3: 05:11

Дата добавления: 2014-08-30

Текст просмотрен: 419
Скачать


Другие песни исполнителя Горан Брегович


Текст песни:

A Mh'iri bh'idheach 's a Mh'iri ghaolach
A Mh'iri bh'idheach gur m'r mo ghaol ort
A Mh'iri bh'idheach gurtu a chlaoidh mi
'S a dh'fh'g mi br'nach gun d'igh airt' fhaotainn

A Mh'iri bh'idheach gur m'r mo ghaol ort
Gutric mi 'cuimhneachadh ort 's mi m'?nar
Ged a shiubhlainn gach ceum dhe'n t-saoghal
Bidh t'iomhaigh bh'idheach 'tighin be? gach taobh dhionn

'S truach nach robh mi 's mo Mh'iri bh'idheach
Ann an gleannan faoin 's ce? air
Ged bu r'gh mi 's an Roinn-E'rpa
Chan iarrain p'g ach o Mh'iri bh'idheach

Ach ch'thear f'idh air sg'ith 's na speuran
'S ch'thear iasg air ?ird nan sl'ibhtean
Ch'thear sneachda dugh air gheugan
Mum faicear caochladh tighinn air mo speis dhut

Текст от burkul


Видео: 01 - A Mhairi BhoidheachФотогалерея:

Горан Брегович-A MHAIRI BHOIDHEACH (Irish songs)

Комментарии (0)